Základná škola Dunajská Lužná

ilustrácia detí

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Školská 257/22
900 42 Dunajská Lužná
tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
e-mail: zsdunajskaluzna@zsdunajskaluzna.sk

Školská psychologička opäť pracuje

Informácie o škole

Informácie pre rodičov

Informácie pre žiakov

Školská psychologička opäť pracuje

Vážení rodičia,

s radosťou Vám oznamujeme, že od 1.februára 2022 v našej škole pracuje nová školská psychologička Mgr. Michala Húsková. Bližšie informácie získate na webovej stránke školy v časti Školská psychologička.