Základná škola Dunajská Lužná

ilustrácia detí

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Školská 257/22
900 42 Dunajská Lužná
tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
e-mail: zsdunajskaluzna@zsdunajskaluzna.sk

V ZŠ Dunajská Lužná krásne znelo umelecké slovo

Informácie o škole

Informácie pre rodičov

Informácie pre žiakov

V ZŠ Dunajská Lužná krásne znelo umelecké slovo

Poslaním súťaží je vyhľadávať mladé talenty, podporovať súťaživosť žiakov, napomáhať rozvíjať ich talent. Súťaže zároveň prispievajú k účelnému a efektívnemu využívaniu voľného času  a žiaci majú možnosť reprezentovať sa na verejnosti.

Škola sa každoročne zúčastňuje súťaže HVIEZDOSLAVOV KUBÍN a naši žiaci sú  úspešní. Tento rok sa školské kolo súťaže konalo 2.2.2022.  

Súťažili žiaci II. kategórie (5. -6. roč.) a III. kategórie (7. -9. roč.).

V silnej konkurencii sme získali nasledovné umiestnenie:

II. kategória (5. – 6. roč.) : poézia

1.           Simona RUŽIČKOVÁ 5.B

2.           Taylor GREIG 6.D

3.           Klaudia KOZÁKOVÁ 6.B

II. kategória (5. – 6. roč.) : próza

1.           Emma Karolína JURÍKOVÁ 5.B

2.           Zuzana BUNČOVÁ 5.A

3.           –

III. kategória (7. – 9. roč.) : poézia

1.           Hanka MASARIKOVÁ 8.A

2.           Martina MANIUROVÁ 7.D

3.           –

III. kategória (7. – 9. roč.) : próza

1.           Barbora BAĎOVÁ 7.A

2.           Jakub JURIŠ 8.A

3.           –

          Veríme, že víťazi jednotlivých kategórií nás bude úspešne reprezentovať aj v okresnom postupovom kole súťaže. Ďakujeme všetkým súťažiacim za ich  výkony i reprezentáciu školy.

                                                                                                               Mgr. Jarmila Franková