Základná škola Dunajská Lužná

ilustrácia detí

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Školská 257/22
900 42 Dunajská Lužná
tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
e-mail: zsdunajskaluzna@zsdunajskaluzna.sk

Kvíz: Над картой России

Informácie o škole

Informácie pre rodičov

Informácie pre žiakov

Kvíz: Над картой России

Ruština je jednou z možností výberu druhého cudzieho jazyka pre žiakov našej školy. Učia sa písať a čítať azbuku, zvládať základnú jednoduchú konverzáciu, spoznávajú reálie krajiny z  viacerých uhlov pohľadu. V tomto školskom roku naši deviataci striedavo doma samostatne  alebo v škole na výučbe od decembra pracovali nad mapou Ruska. Postupnými krokmi hľadali a nachádzali odpovede na rôznorodé geografické otázky. Okrem názvov riek, rovín či pohorí rozsiahleho ruského územia odhalili aj viacero zaujímavostí. Dozvedeli sa, čo je obsahom názvu „mesto milionár“ alebo že najhlbšie jazero sveta je práve ruský Bajkal. Vyvrcholením tejto študijnej prípravy bol súťažný kvíz „Nad mapou Ruska“ pre ruštinárov deviateho ročníka, ktorý sa uskutočnil dňa 10. februára 2022. Súťažiaci pracovali vo dvojiciach s „pomocníčkou“ mapou. Všetci zúčastnení si zaslúžia pochvalu za vytrvalosť v príprave. Najlepšie obstáli Šimon Špalek a Henrich Vágo, žiaci 9. B triedy.  Srdečne gratulujeme!

Mgr. Pokorná Dagmar