Základná škola Dunajská Lužná

ilustrácia detí

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Školská 257/22
900 42 Dunajská Lužná
tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
e-mail: zsdunajskaluzna@zsdunajskaluzna.sk

Ku dňu učiteľov

Informácie o škole

Informácie pre rodičov

Informácie pre žiakov

Ku dňu učiteľov

Ďakujeme Vám!

Nielen za vedomosti odovzdané, nielen za známky zapísané, nielen za každú zaujímavú vyučovaciu hodinu, za každú hru na telesnej!

Ďakujeme Vám!

Nielen za lyžiarsky výcvik, či plavecký a korčuliarsky, za všetky výlety, exkurzie a športové olympiády!

Ďakujeme Vám!

Nielen za slová povzbudenia, vysvetlenia, usmernenia mladej generácii!

Ďakujeme Vám!

Najmä za prístup, trpezlivosť, obetavosť a strádanie, za všetok venovaný čas svojmu povolaniu a poslaniu!

Za to, že ako učitelia máte radi svojich žiakov – svoje školské deti!

Ďakujeme Vám!

Pán učiteľ, pani učiteľka!

Za všetkých žiakov, ich rodičov k sviatku Dňa učiteľov

Členovia Rady školy pri Základnej škole Dunajská Lužná