Základná škola Dunajská Lužná

ilustrácia detí

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Školská 257/22
900 42 Dunajská Lužná
tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
e-mail: zsdunajskaluzna@zsdunajskaluzna.sk

Vyhľadať

Venujeme sa pálčivým témam

Informácie o škole

Informácie pre rodičov

Informácie pre žiakov

Venujeme sa pálčivým témam

Vedenie školy si uvedomuje zložitosť dnešného sveta a jeho negatívne dopady na deti a mladých ľudí. Preto zaviedlo súbor prednášok pre jednotlivé ročníky. Pod vedením pani psychologičky /okrem štvrtákov/ mali zaujímavý vstup už aj naši tretiaci. Venovali sa nebezpečenstvám v online priestore, kyberšikane a ohľaduplnej komunikácii. Pani psychologička rozprávala pútavo, za čo ju v závere deti odmenili potleskom. Prednášky sa zúčastnila aj pani riaditeľka, aby posúdila obsah a úroveň komunikácie. S vystupovaním prednášajúcej bola veľmi spokojná a dohodla súbor obdobných prednášok aj na ďalší školský rok.