Základná škola Dunajská Lužná

ilustrácia detí

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Školská 257/22
900 42 Dunajská Lužná
tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
e-mail: zsdunajskaluzna@zsdunajskaluzna.sk

Spievaj si, slávičku…

Informácie o škole

Informácie pre rodičov

Informácie pre žiakov

Spievaj si, slávičku…

12. apríla 2022 sa po dvojročnej prestávke v našej škole opäť rozozvučal spev slávikov – žiakov, ktorí radi spievajú. V školskom kole Slávik Slovenska 2022 si zaspievalo celkom 30 žiakov v troch kategóriách. Za pozoruhodné výkony porota niektorých spevákov ocenila pochvalným uznaním. Po náročnom rozhodovaní rozdelila umiestnenie pre najlepších nasledovne:

 I. kategória 1. – 3. ročník:  1. Dominika Maniurová 3.C

                                             2. Kristína Krajčiová 1.E

                                             3. Sára Krčmárová 1.D; Zdenka Vaculíková 1.A

II. kategória 4. – 6. ročník:  1. Klaudia Kozáková 6.B

                                             2. Zuzana Bunčová 5.A

                                             3. Jakub Svetlanský 5.E; Rebeka Krčmárová 4.E

III. kategória 7. – 9. ročník: 1. Alexandra Miklošková 7.C

                                             2. Matilda Horalová 8.C

                                             3. Barbora Bednárová 8.A

Víťazkám z každej kategórie, ktoré  nás budú reprezentovať v okresnom kole v Senci, nech slávičí spev vyjde čo najlepšie 😊. A už teraz sa tešíme na krásne spevavé popoludnie so slovenskou ľudovou piesňou v budúcom školskom roku!

Mgr. Dagmar Pokorná, učiteľka HUV

Rozospievaní
1.kategória U
Odmenení víťazi
Víťazky kategórií