Základná škola Dunajská Lužná

ilustrácia detí

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Školská 257/22
900 42 Dunajská Lužná
tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
e-mail: zsdunajskaluzna@zsdunajskaluzna.sk

Vyhľadať

68. ročník súťaže Hviezdoslavov Kubín

Informácie o škole

Informácie pre rodičov

Informácie pre žiakov

68. ročník súťaže Hviezdoslavov Kubín

68. ročník súťaže Hviezdoslavov Kubín

            Hviezdoslavov Kubín je najstaršou a najprestížnejšou celoštátnou súťažnou prehliadkou v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže a dospelých. V roku 2022 prebieha jej 68. ročník.

            V stredu 9. marca 2022 sa stretli najlepší triedni recitátori poézie a prózy z 1. kategórie (žiaci z 3. a 4. ročníkov našej školy) v priestoroch E-bloku. Súťažiacich privítala a porotu predstavila Mgr. Soňa Jáchimová. Následne ich oboznámila s organizáciou podujatia, kritériami hodnotenia a pravidlami postupu do okresného kola Hviezdoslavovho Kubína.

Najprv sa prezentovali recitátori poézie a po krátkej prestávke odznel aj prednes prózy. Súťažiaci boli pripravení, text mali dobre naučený a snažili sa ho podať čo najlepšie tak, aby zaujali porotu i publikom, ktoré tvorili ostatní recitátori.

Po vypočutí si všetkých prednesov sa porota poradila a slávnostne vyhlásila výsledky:

1. kategória – poézia:

1. miesto Michaela Kučíková

2. miesto Dominika Maniurová

3. miesto Michal Pollák

1.kategória – próza:

1. miesto Daniel Mikloško

2. miesto Dagmar Baďová

3. miesto Lukáš Gálfi

Je tiež potrebné pochváliť účastníkov súťaže za vhodné oblečenie i kultúrne správanie sa počas podujatia, ktoré v nemalej miere prispeli k príjemnej atmosfére školského kola 68. ročníka Hviezdoslavovho Kubína.

Poďakovanie patrí i porote (E. Kalinová, S. Jáchimová, A. Violová, Ľ. Jáchimová) a dievčatám zo 7.C (A. Miklošková, Z. Lukáčová, L.Glassová), ktoré pripravili a slávnostne vyzdobili 4.A triedu, kde sa súťaž konala.

            V závere treba popriať všetkým recitátorom veľa krásnych chvíľ pro čítaní kvalitných kníh a postupujúcim žiakom veľa úspechov pri reprezentácii školy na okresnom kole súťaže.

Ľudmila Jáchimová