Základná škola Dunajská Lužná

ilustrácia detí

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Školská 257/22
900 42 Dunajská Lužná
tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
e-mail: zsdunajskaluzna@zsdunajskaluzna.sk

Testovanie  žiakov  5.  ročníka  základných  škôl (T5-2022)

Informácie o škole

Informácie pre rodičov

Informácie pre žiakov

Testovanie  žiakov  5.  ročníka  základných  škôl (T5-2022)

Testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl sa  v školskom roku 2021/2022 uskutoční v stredu 18. mája 2022.

Na testovaní sa zúčastnia žiaci piateho ročníka základných škôl vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Celoslovenské testovanie piatakov bude vo všetkých základných školách z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra.

Mgr. Franková Jarmila