Základná škola Dunajská Lužná

ilustrácia detí

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Školská 257/22
900 42 Dunajská Lužná
tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
e-mail: zsdunajskaluzna@zsdunajskaluzna.sk

Ako vzniká kniha

Informácie o škole

Informácie pre rodičov

Informácie pre žiakov

Ako vzniká kniha

Kým sa  kniha dostane k svojmu čitateľovi, musí prejsť veľmi dlhou cestou – od autora, ilustrátora, grafika, vydavateľa, redaktora, tlačiara cez knižnice a kníhkupectvá k svojmu čitateľovi.

O význame knihy a procese jej vzniku sa mohli oboznámiť aj naši štvrtáci počas návštevy p. Jurovej z vydavateľstva Slovart, ktorá žiakom pripravila zaujímavú besedu o tom, ako kniha vzniká, kto sa na jej vzniku podieľa, kým sa dostane do našich rúk. So žiakmi sme sa zhodli, že aj v dnešnej modernej dobe nič nenahradí klasickú knihu. S knihou v ruke sa dostaneme na miesta, kde sme nikdy neboli a zažijeme také príbehy, ktoré by sme inak nezažili ani vo svojej fantázii. Dobrá kniha vie nielen potešiť, ale aj rozplakať.

Dôležité však je aj to, aby sme vedeli, ako sa ku knihám máme správať, aby sa nezničili. Súčasťou besedy bol aj knižný veľtrh, na ktorom si žiaci mohli knihy zakúpiť.

Mgr. Jana Drmelová, Mgr. Adriana Kišacová