Základná škola Dunajská Lužná

ilustrácia detí

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Školská 257/22
900 42 Dunajská Lužná
tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
e-mail: zsdunajskaluzna@zsdunajskaluzna.sk

Piataci v bábkovom divadle

Informácie o škole

Informácie pre rodičov

Informácie pre žiakov

Piataci v bábkovom divadle

              Dňa 27. 4. 2022 sa piaty ročník, 103 žiakov,  vybral na divadelné predstavenie Príbehy stien do Bratislavského bábkového divadla, ktoré momentálne hrá  v spoločnej sále s Radošinským naivným divadlom na Záhradníckej 95 v Bratislave. Natešení a plní očakávaní čo dnes zažijú,  ráno nasadli do pripravených autobusov.

             V bábkovom divadle boli piataci prvýkrát a boli očarení jeho atmosférou. Užili si srdečné privítanie, uvádzačka ich zaviedla do šatne a každého osobitne usádzala na miesto. I keď bola inscenácia určená pre publikum od deviatich rokov a bola  nasýtená vizuálne pôsobivými javiskovými obrazmi,  prinášala so sebou vážnu tému o vytváraní strachu a jeho následnom prekonávaní. Zložité emócie či charakterové črty však bábkoherci dokázali „rozpovedať“ použitím jednoduchého obrazového znaku a pre každú situáciu našli osobitý divadelný jazyk.

            Príbehy o stenách, ktoré nám bránia vo výhľade, aj o tých, ktoré si pomyselne staviame medzi sebou, deti chytili za srdce. Po skončení divadelného predstavenia herci s publikom družne besedovali. A my, pedagógovia, sme sa mohli hneď presvedčiť, že deti náročnú tému hravo zvládli. Všetci sme  z divadla odchádzali plní príjemných zážitkov.

                                                                                                                          Mgr. Jarmila Franková