Základná škola Dunajská Lužná

ilustrácia detí

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Školská 257/22
900 42 Dunajská Lužná
tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
e-mail: zsdunajskaluzna@zsdunajskaluzna.sk

Vyhľadať

ZŠ Dunajská Lužná sa zapojila do medzinárodnej štúdie o občianskom vzdelávaní a výchove

Informácie o škole

Informácie pre rodičov

Informácie pre žiakov

ZŠ Dunajská Lužná sa zapojila do medzinárodnej štúdie o občianskom vzdelávaní a výchove

 V dňoch 29.4.2022 a 2.5.2022 sa žiaci 8.C a 8.B zúčastnili medzinárodnej štúdie ICCS 2022 (International Civic and Citizenship Education Study) zameranej na občianske vzdelávanie a výchovu žiakov základných škôl.

    Štúdia ICCS sa uskutočňuje pod záštitou IEA (International Association for the Evaluation of Educational Achievement – Medzinárodnej asociácie pre hodnotenie výsledkov vzdelávania. Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) je koordinačným centrom  ICCS na Slovensku.

      Účelom ICCS je preskúmať spôsoby, akými sú mladí ľudia pripravení prevziať svoju úlohu občanov a má tiež poskytnúť hlbší pohľad na aktuálne výzvy v občianstve a občianskom vzdelávaní žiakov vzhľadom na spoločenské súvislosti a aktuálne témy, akými sú napr. nárast populistických hnutí, praktiky autoritárskych vlád alebo témy týkajúce sa klimatických zmien a ochrany životného prostredia.

       Aktuálny cyklus štúdie ICCS 2022 sa realizuje už tretíkrát a v našej škole je realizovaný v elektronickej podobe.  

        Úprimná vďaka patrí všetkým zúčastneným žiakom za ich zodpovedný prístup k medzinárodnému projektu.                 

                                                                                                                                       Mgr. Jarmila Franková