Základná škola Dunajská Lužná

ilustrácia detí

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Školská 257/22
900 42 Dunajská Lužná
tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
e-mail: zsdunajskaluzna@zsdunajskaluzna.sk

Vyhľadať

Deň Zeme s našimi prvákmi

Informácie o škole

Informácie pre rodičov

Informácie pre žiakov

Deň Zeme s našimi prvákmi

Pri príležitosti Dňa Zeme 22. 4.  sa v našej škole uskutočnili aktivity, ktoré upozornili na vážnosť ochrany životného prostredia a celého ekosystému. Aj naši prváci sa zapojili do aktivít a pomohli aspoň troškou k väčšej čistote v našom okolí. Aktivity boli zamerané nielen na to, ako triediť odpad, ale aj na dĺžku rozkladu rôzneho odpadu v prírode. Naučili sme sa veľa o vode, napr. ako šetriť pitnú vodu. V tento deň sme propagovali zdravé a ekologické spôsoby dopravy. Do školy prváci prišli na bicykloch, kolobežkách, korčuliach alebo pešo.

Naša planéta Zem je jedinečná a mal by sa o ňu starať každý z nás aspoň malou troškou.

Touto cestou by som sa chcela poďakovať gestorke projektu triedime.sk Mgr. A. Balážovej, ktorá významnou mierou prispela k uskutočneniu aktivít triedenia a separovania odpadu s našimi prvákmi.

Kolektív pedagógov ZŠ Dunajská Lužná