Základná škola Dunajská Lužná

ilustrácia detí

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Školská 257/22
900 42 Dunajská Lužná
tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
e-mail: zsdunajskaluzna@zsdunajskaluzna.sk

Englishstar

Informácie o škole

Informácie pre rodičov

Informácie pre žiakov

Englishstar

Dňa 5. 5. 2022 sa konala medzinárodná súťaž Englishstar. Zapojili sa aj naši žiaci a bola z toho krásna akcia. Zúčastnilo sa na nej 120 žiakov, ktorí si zmerali sily v anglickom jazyku. Testy boli veľmi zaujímavo vytvorené a deti ich vypracovali s veľkým zanietením. Všetkým sa to páčilo a celá akcia bola úspešná. Na súťaži sa zúčastnili všetky ročníky, dokonca aj odvážni  prváčikovia. 

Už len počkať na vyhodnotenie organizátormi a tešiť sa z výhier. Všetkým žiakom ďakujeme za účasť a veríme, že dosiahnu výborné výsledky. 

                                                     Martina Kubišová a Barbara Madarászová