Základná škola Dunajská Lužná

ilustrácia detí

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Školská 257/22
900 42 Dunajská Lužná
tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
e-mail: zsdunajskaluzna@zsdunajskaluzna.sk

Riaditeľňu zdobia poháre z 23. ročníka McDonald’s Cupu

Informácie o škole

Informácie pre rodičov

Informácie pre žiakov

Riaditeľňu zdobia poháre z 23. ročníka McDonald’s Cupu

Jednou z priorít našej ZŠ je podpora športových aktivít našich žiakov. Preto sme sa aj tohto roku zapojili do futbalovej súťaže McDonald´s Cup, ktorý každoročne vyhlasuje MŠVVaŠ SR a spoluorganizujú ho Slovenský futbalový zväz a generálny partner spoločnosť McDonald’s. Do tohto ročníka sa celkovo prihlásilo 809 škôl z celého Slovenska. Družstvo tvorili nielen chlapci, ale aj dievčatá, ktoré sa musia  aktívne podieľať na priebehu hry. Cieľom ich zapojenia je zvýšenie záujmu o dievčenský a ženský futbal. Naša žiačka Elena Kollárová bola vyhlásená za najlepšiu hráčku turnaja.

Družstvo ZŠ Dunajská Lužná v obvodnom kole zvíťazilo a postúpilo do okresného kola. V okresnom kole skončili tiež na 1. mieste a postúpili do krajského kola.

            Bratislavské krajské kolo McDonald’s Cupu sa hralo na trávniku ŠPK Dúbravka 10.mája. Zo 67 prihlásených základných škôl v kraji sa naň prebojovalo deväť najlepších, ktorí zvíťazili v okresných kolách. Aj keď sa naši futbalisti a futbalistky veľmi usilovali,  v krajskom kole skončili na 2. mieste. Víťazstvo im ušlo síce o chlp, ale za odmenu získali pre školu futbalové lopty a dresy od spoločnosti PUMA.

Chlapcom a dievčatám ďakujeme za ich aktívny prístup a učiteľom telesnej výchovy Mgr. Jozefovi Labisovi a Mgr. Emilovi Omastovi za prípravu a podporu žiakov a organizáciu súťaže.

Iveta Slobodníková, riaditeľka školy

Fojta Dominik, Kollárová Elena, Ličák Marek, Mikloško Daniel, Mikula Tobias, Nagy Filip, Pollák Michal Schriffel Alex