Základná škola Dunajská Lužná

ilustrácia detí

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Školská 257/22
900 42 Dunajská Lužná
tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
e-mail: zsdunajskaluzna@zsdunajskaluzna.sk

Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko….

Informácie o škole

Informácie pre rodičov

Informácie pre žiakov

Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko….

Dňa 19.05.2022 sa v Nových Zámkoch uskutočnilo slávnostné vyhlásenie výsledkov jubilejného 30. ročníka celoslovenskej súťaže s medzinárodnou účasťou Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko. Do súťaže sa zapojilo 2700 žiakov zo Slovenska, Srbska, Ukrajiny, Nemecka, Chorvátska a Maďarska.

Odborné poroty v jednotlivých kategóriách mali neľahkú úlohu vybrať spomedzi množstva zaujímavých literárnych prác tie najoriginálnejšie. Tešíme sa, že v obrovskej konkurencii obstála aj naša žiačka Vanesa Sátorová z 5.C. Získala v tejto prestížnej medzinárodnej súťaži osobitnú cenu poroty. Žiačku odborne viedla Mgr. Jarmila Franková.

Tešme sa a zapaľujme naďalej slovenské svetlá!

Mgr. Jarmila Franková