Základná škola Dunajská Lužná

ilustrácia detí

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Školská 257/22
900 42 Dunajská Lužná
tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
e-mail: zsdunajskaluzna@zsdunajskaluzna.sk

Cesta rozprávkovým lesom v Dunajskej Lužnej

Informácie o škole

Informácie pre rodičov

Informácie pre žiakov

Cesta rozprávkovým lesom v Dunajskej Lužnej

Milí rodičia, žiaci a priatelia základnej školy,

srdečne Vás pozývame na Cestu rozprávkovým lesom v Dunajskej Lužnej.

Za organizátorov 

Lukáš Haizer, Miroslava Gregová, Katarína Prypoňová, Miroslava Pavelková

Slovenský rybársky zväz – Miestna organizácia Dunajská Lužná 

ZŠ Dunajská Lužná

Aktívna Dunajská Lužná, o.z.