Základná škola Dunajská Lužná

ilustrácia detí

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Školská 257/22
900 42 Dunajská Lužná
tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
e-mail: zsdunajskaluzna@zsdunajskaluzna.sk

Exkurzia v Dolnej Krupej a Smoleniciach

Informácie o škole

Informácie pre rodičov

Informácie pre žiakov

Exkurzia v Dolnej Krupej a Smoleniciach

Piatok 20. 5. 2022 sa vydali na exkurziu do Dolnej Krupej triedy 6. A a 6. C s triednymi  pani učiteľkami. V Dolnej Krupej sa nachádza areál s kaštieľom, v ktorom prežil časť svojho života ako učiteľ Ludwig van Beethoven. Žiaci mali možnosť vypočuť si o jeho živote a pôsobení na panstve Jozefa Brunsvika, kde učil hrať na klavír jeho dcéry. Po zaujímavom výklade o Beethovenovom živote mohli nazrieť do pamätného domčeka, v ktorom Beethoven býval. Kaštieľ v Dolnej Krupej obklopuje nádherný lesopark, v ktorom si žiaci na chvíľku oddýchli. Žiakov v ňom najviac zaujala umelo vytvorená jaskyňa, do ktorej sa,  samozrejme, šli hneď pozrieť.

Následne sa vydali do Smoleníc na prehliadku zámku, kde ich už čakala pani sprievodkyňa. Históriu objektu im veľmi pekne priblížila. Žiakov prekvapila informácia o jeho aktuálnom využívaní ako kongresového centra pre vedcov a rôznych odborníkov. Prehliadka bola veľmi zaujímavá, žiaci sa tešili najmä na vežu, z ktorej mali výhľad  do širokého okolia.

Zo zámku sa vydali na vytúžený obed v blízkej reštaurácii. Po chutnom obede nás všetkých čakala príjemná sladká a studená odmena v podobe fantastickej zmrzliny.

Neskorší návrat do školy žiakom vôbec nevadil, veď všetci mali úžasné dojmy z vydarenej celodennej exkurzie.

                                               Mgr. Ambrusová Katarína, Mgr. Pokorná Dagmar