Základná škola Dunajská Lužná

ilustrácia detí

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Školská 257/22
900 42 Dunajská Lužná
tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
e-mail: zsdunajskaluzna@zsdunajskaluzna.sk

Škola v prírode Krahule

Informácie o škole

Informácie pre rodičov

Informácie pre žiakov

Škola v prírode Krahule

V pondelok 23. mája 2022 sa všetci žiaci štvrtého ročníka vybrali spolu so svojimi triednymi učiteľkami a ďalšími p. učiteľkami na päť dní do školy v prírode v Krahuliach. Privítala ich nádherná príroda a animátori, ktorí sa ich už nevedeli dočkať.

         Všetci boli ubytovaní v penzióne Stred Európy, ktorý sa skladal z niekoľkých komplexov. O pestrú a kvalitnú stravu sa im tam starali milé a ochotné kuchárky.

         Ráno sa začínalo vždy rozcvičkou za zvuku veselej hudby a nasledoval pestrý celodenný program, ktorý bol zmesou hier, súťaží aj poznávacích výletov, končiaci vyhodnotením dňa a večernou diskotékou. Žiaci mali možnosť si vyskúšať jazdu na koni, lukostreľbu, zahrať si futbal, vyskúšať si tvorbu divadelných kulís a byť divadelným hercom alebo tanečníkom.

         Každý deň bol iný a žiaci všetko naplno využili.  Mali príležitosť lepšie sa medzi sebou spoznať a prežiť spoločný čas aj mimo školskej  triedy. Zároveň si pripomenuli vďaka výletom aj učivo z vlastivedy či prírodovedy. V Kremnici navštívili napríklad Kremnickú mincovňu, Kremnický hrad, Múzeum mincí  a mnoho ďalšieho. Nezabudli ani na kameň označujúci geografický stred Európy.

         Návrat bol 27. mája a rozlúčka neostala bez sĺz.  Po ceste domov si žiaci urobili ešte posledný výlet so svojimi triedami a šťastní sa vrátili domov. Verím, že budú ešte dlho spomínať na  školu v prírode v Krahuliach.

vedúca ŠvP: Mgr. Zuzana Vozárová