Základná škola Dunajská Lužná

ilustrácia detí

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Školská 257/22
900 42 Dunajská Lužná
tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
e-mail: zsdunajskaluzna@zsdunajskaluzna.sk

Detská Univerzita Komenského

Informácie o škole

Informácie pre rodičov

Informácie pre žiakov

Detská Univerzita Komenského

Divadlo Aréna a Univerzita Komenského v Bratislave pripravili už 20. ročník Detskej Univerzity Komenského

Počas letných prázdnin tak môžu deti vo veku od 9 do 14 rokov opäť objavovať a spoznávať nové témy formou vysokoškolských prednášok prezenčne aj online.

Tohtoročnú Detskú Univerzitu Komenského odštartujeme v stredu, 6. júla 2022 v Aule UK slávnostnou imatrikuláciou za prítomnosti rektora Univerzity Komenského v Bratislave prof. Mareka Števčeka, riaditeľa Divadla Aréna Juraja Kukuru a pozvaných hostí. 

Študentov čaká aj tentokrát deväť zaujímavých prednášok, ktoré sa budú kvôli rekonštrukcii budovy Divadla Aréna konať v náhradných priestoroch Radošinského naivného divadla. 

Pre študentov denného štúdia je, rovnako ako aj v predchádzajúcich ročníkoch, pripravený bohatý sprievodný program vo forme workshopov, exkurzií, výletov, či návštev kultúrnych podujatí.

Záujemcovia o prezenčné (denné) alebo dištančné (live online) štúdium na DUK sa môžu prihlasovať prostredníctvom stránky www.duk.sk.