Základná škola Dunajská Lužná

ilustrácia detí

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Školská 257/22
900 42 Dunajská Lužná
tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
e-mail: zsdunajskaluzna@zsdunajskaluzna.sk

Vyhľadať

Čľup ,čľup, čľap,

Informácie o škole

Informácie pre rodičov

Informácie pre žiakov

Čľup ,čľup, čľap,

      aj takéto zvuky sa šírili z plavárne v  X Bionicu  v Šamoríne. Číra voda v bazéne urobila našich tretiakov šťastných a veselých. Pod vedením trénera p. Gogolu sa  97 žiakov vystriedalo v dvojtýždňových turnusoch od 2. – do 6. mája a od 9. – do 13.mája 2022.

     Pozornosť zúčastnených “ malých vodníkov“ bola upriamená na pokyny trénera, ktorý trpezlivo vysvetľoval a názorne ukazoval základné prvky plávania. Cieľom  kurzu bolo odbúranie stresu a zbavenie sa  strachu z vody. Vyučujúce a určite aj rodičov potešil fakt, že túto nepríjemnú bariéru sa podarilo odstrániť. Hoci medzi deťmi boli i neplavci, svojou usilovnosťou a disciplínou  mali  všetci  možnosť správne  sa naučiť techniku pohybu vo vode.

    Posledný deň sa niesol v znamení malého smútku ale aj radosti. Každý sa snažil podať čo najlepší výkon v súťaži a získať pamätný diplom. Víťaza nebolo, lebo ním boli všetci ,ktorí sa plaveckého kurzu zúčastnili. Dúfame, že táto akcia posilní zdravie a imunitu našich žiakov.

vedúca PVK: Mgr. Martina Ceizelová