Základná škola Dunajská Lužná

ilustrácia detí

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Školská 257/22
900 42 Dunajská Lužná
tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
e-mail: zsdunajskaluzna@zsdunajskaluzna.sk

Vyhľadať

Recitačná súťaž

Informácie o škole

Informácie pre rodičov

Informácie pre žiakov

Recitačná súťaž

Dňa 30.05.20022 sa uskutočnilo školské kolo recitačnej súťaže „Prvácka básnička“. Zúčastnilo sa na nej 12 žiakov prvého ročníka. Porota, ktorú tvorili pani učiteľky Mgr. Darina Kováčová, Mgr. Ivana Filipová, Mgr. Martina Maniurová rozhodla nakoniec takto.
1.miesto: Nina Prachárová 1.E
2.miesto: Paula Lopes 1.D
3.miesto: Kristína Ďuricová 1.A, Oliver Maxim Mach 1.C

Kováčová Darina, Mgr.