Základná škola Dunajská Lužná

ilustrácia detí

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Školská 257/22
900 42 Dunajská Lužná
tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
e-mail: zsdunajskaluzna@zsdunajskaluzna.sk

Deň detí v ŠKD

Informácie o škole

Informácie pre rodičov

Informácie pre žiakov

Deň detí v ŠKD

Medzinárodný deň detí je sviatok všetkých detí, ktorý sa oslavuje v mnohých krajinách po celom svete 1. júna. Na Slovensku ho slávime od roku 1952.

Tak ako každý rok aj teraz pani vychovávateľky pripravili pre deti v školskom klube zaujímavý a zábavný deň na školskom dvore. Deti čakali pripravené rôzne hlavolamy a hádanky, ktoré museli vyriešiť. Výsledkom riešení boli konkrétne indície, na základe ktorých získali správny názov miesta, kde sa nachádza poklad. Deti výborne spolupracovali v skupinách, pričom ich neustále sprevádzala veselá nálada a nadšenie. Počas hľadania pokladu ich vychovávateľky usmerňovali a povzbudzovali a veľmi ich potešila radosť na ich tvárach, keď sa im podarilo úspešne dosiahnuť cieľ. Po nájdení pokladu čakala na deti ďalšia odmena v podobe diskotéky na školskom dvore, ktorú si poriadne užili a nehanbili sa predviesť svoje tanečné kreácie.

Deti sa už teraz tešia na ďalšiu oslavu Medzinárodného dňa detí, rovnako aj ich vychovávateľky, ktoré sa budú snažiť opäť potešiť žiakov nejakým pekným a veselým programom.

Vedúca vychovávateľka : Blizniaková Katarína