Základná škola Dunajská Lužná

ilustrácia detí

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Školská 257/22
900 42 Dunajská Lužná
tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
e-mail: zsdunajskaluzna@zsdunajskaluzna.sk

Oznam o elektrických kolobežkách

Informácie o škole

Informácie pre rodičov

Informácie pre žiakov

Oznam o elektrických kolobežkách

Vážení rodičia a žiaci,

z dôvodu vážneho úrazu našej žiačky zapríčineného stretom s elektrickou kolobežkou mimo areálu školy cestou do školy a upozorneniam od lekárov z traumatologického  oddelenia o neúmernom náraste úrazov spôsobených jazdou na týchto dopravných prostriedkoch v posledných týždňoch Vám zasielame nasledovné informácie  a usmernenia:

  1. V zmysle zákone o cestnej premávke č. 8/2009 na elektrickej kolobežke nemôžu jazdiť v obci alebo v meste mimo obytnej zóny deti do 15 rokov. Elektrická kolobežka jazdí po pravej strane chodníka, chodcov nesmie obmedziť a nesmie prekročiť svojou jazdou rýchlosť chodcov. Jazdiť môžu kolobežky len za sebou. Na kolobežke sa smie voziť len jeden človek a nesmie voziť počas jazdy žiadny iný náklad, čo znamená človeka, zviera, predmety. Nosenie helmy je pre deti do 15 rokov povinné.
  2. Z uvedených dôvodov a z pozorovaní vykonaných v areáli školy, musíme s ľútosťou konštatovať, že niektorí žiaci a rodičia uvedené opatrenia nerešpektujú, prijímajú ich s ľahkosťou aj napriek našim opakovaným upozorneniam. Preto vyzývame rodičov a žiakov na zodpovedné dodržiavanie bezpečnostných predpisov súvisiacich s používaním kolobežiek v okolí školy a v areáli školy. Našou spoločnou snahou je chrániť zdravie a život detí.
  3. V areáli školy je povinný každý žiak a rodič pohybovať sa pešo, to znamená nejazdiť na žiadnom dopravnom prostriedku. Nikdy neviete, z ktorého rohu môže vybehnúť dieťa. Na ľútosť je potom neskoro.
  4. V predmetnej veci vykonáva kontrolu dopravnej situácie v okolí školy Obecná polícia v Dunajskej Lužnej, ktorá bude situáciu monitorovať počas dňa.
  5. Zároveň by sme Vás chceli požiadať o zredukovanie počtu áut, ktoré privážajú ráno deti do školy priamo k areálu školy a spôsobujú tak dopravný chaos, ktorý ohrozuje bezpečnosť detí. Dnešné deti majú málo pohybu  a dokážu prejsť sami po chodníku, ak ich vysadíte na začiatku Školskej ulice. Viem, že tak robíte preto, že sa o svoje deti bojíte, ale ostatní rodičia sa tiež o svoje deti boja a napriek tomu učia svoje deti, aby  do školy

prešli sami. V živote ich budú čakať oveľa zložitejšie situácie. Tak ich to spolu naučme zvládať.

Ďakujeme Vám za pochopenie a spoluprácu. Vedenie školy