Základná škola Dunajská Lužná

ilustrácia detí

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Školská 257/22
900 42 Dunajská Lužná
tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
e-mail: zsdunajskaluzna@zsdunajskaluzna.sk

Vyhľadať

Hudobná výchova trochu inak

Informácie o škole

Informácie pre rodičov

Informácie pre žiakov

Hudobná výchova trochu inak

Aj pedagógom sa občas plnia učiteľské sny. Zaspievať si s celým piatym ročníkom naraz, teda so všetkými piatimi triedami od A po E (zbor cca 120 detí), sa vyučujúcim hudobnej výchovy piatakov podarilo v stredu 15. 6. 2022 cez prvú vyučovaciu hodinu v telocvični. Projekt nazvaný Mesiac so slovenskou ľudovou piesňou vyvrcholil práve spoločnou hodinou piatackej hudobnej výchovy. Každá trieda s hudobným sprievodom svojho učiteľa zaspievala pripravenú  ľudovú pieseň samostatne. Na záver sme všetci spoločne spustili Tancuj, tancuj, vykrúcaj. Energické súznenie spevu, melódie, rytmu gitary, akordeónu, paličiek, tlieskania, nadšenia vyvolali v nás všetkých neopakovateľnú hudobnú náladu. Všetky triedy dostali za spevácky výkon zaslúžené balíčky „dýchacích“ mentolových cukríkov a každej triede za svoje  pôsobivé vystúpenie učitelia v zložení Paľaga, Pokorná, Somodi, Kollár udelili triedny diplom za osobitú originalitu. Vďaka za takéto obyčajno-neobyčajné chvíle radosti v škole. Aké „ľahké“ je pre učiteľov hudobnej výchovy splniť si svoj sen. A to predovšetkým  zásluhou svojich spevavých piatakov.

Mgr. Dagmar Pokorná, za PK učiteľov HUV