Základná škola Dunajská Lužná

ilustrácia detí

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Školská 257/22
900 42 Dunajská Lužná
tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
e-mail: zsdunajskaluzna@zsdunajskaluzna.sk

Vyhľadať

Pozvánka na záver šk. roka v evanjelickom kostole

Informácie o škole

Informácie pre rodičov

Informácie pre žiakov

Pozvánka na záver šk. roka v evanjelickom kostole

Milí rodičia, žiaci a priatelia školy,

srdečne Vás pozývame na Služby Božie.

Mgr. Klátiková Oľga