Základná škola Dunajská Lužná

ilustrácia detí

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Školská 257/22
900 42 Dunajská Lužná
tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
e-mail: zsdunajskaluzna@zsdunajskaluzna.sk

Vyhľadať

Moduly- tenis do škôl

Informácie o škole

Informácie pre rodičov

Informácie pre žiakov

Moduly- tenis do škôl

V mesiacoch máj a jún sa do projektu Moduly zapojili druháci z našej základnej školy. Projekt je organizovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a Slovenským tenisovým zväzom. Slovenský tenisový zväz nám poskytol 20 ks detských rakiet, 40 ks loptičiek, tenisovú raketu pre učiteľa a minitenisovú sieť. Žiaci absolvovali hodiny telesnej výchovy pod vedením profesionálnych trénerov. Tenis, označovaný aj ako biely šport, je vynikajúci na odbúranie stresu, zlepšenie nálady, posilnenie imunity a zlepšenie kondície. Tenis učí dokonalej koncentrácii. Z takmer prehratého zápasu môže tenista vyjsť ako víťaz. K tomu potrebuje najmä chladnú hlavu. Tento jeden z najinteligentnejších športov je možné hrať na čerstvom vzduchu, ale aj v hale. A čo je najdôležitejšie, radosť z vydareného zásahu loptičky je možné zažiť v ktoromkoľvek veku.

Naši druháci si na hodinách precvičili hádzanie a chytanie tenisových loptičiek, popracovali na rozvoji rýchlostných schopností, nacvičovali a zdokonaľovali tenisové zručnosti s tenisovou loptou a raketou a tiež sa zlepšovali v odbíjaní lopty o stenu, o zem a v tenisovej hre. Žiaci prichádzali na hodiny telesnej výchovy plní očakávania a odchádzali s pocitom dobre odvedenej práce. Z tejto športovej aktivity mali obrovskú radosť, tešili sa z každého vydareného úderu.

Športu zdar a tenisu zvlášť!

Mgr. Andrea Violová