Základná škola Dunajská Lužná

ilustrácia detí

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Školská 257/22
900 42 Dunajská Lužná
tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
e-mail: zsdunajskaluzna@zsdunajskaluzna.sk

Noc v škole

Informácie o škole

Informácie pre rodičov

Informácie pre žiakov

Noc v škole

Podujatie „Noc v škole“ je ďalším krokom v našej snahe prezentovať žiakom i rodičom školu ako zariadenie, ktoré môže prinášať žiakom radosť a v ktorom sa môžu cítiť dobre. Chceme, aby sa žiaci tešili do školy tak isto ako zo školy. V prípade Noci v škole sa nám to splnilo.

Po škole sa hlásala veľká zvesť: Noc v škole, ktorá sa bude konať 17. júna 2022 v triede 3. E, blok C. Išlo o historicky prvú „noc v škole“ našich tretiakov z 3. E triedy.  Akými skúškami ohňa si prešli?

Večerný program sa začal hľadaním kľúčov. Aby žiaci dostali „zlatý“ kľúč, museli splniť a prejsť rôznymi zákutiami a malou skúškou odvahy a nájsť šesť kľúčov. Na ceste odvahy im pomohli svetielka na jednotlivých stanovištiach. Čo teda deti čakalo?

  • Až keď prejdeš cez špagátový vchod, kľúč nájdeš na „prestretom stole“ v nádobách s rôznymi „príjemnými predmetmi“.
  • Až keď objavíš súhvezdie Veľký voz, miesto ti ukáže, kde kľúč nájdeš.
  • Keď prejdeš preliezkovým priestorom, kľúč nájdeš v balóne.
  • Ďalší kľúč dostaneš, ak zrnko po zrnku piesku preoseješ.
  • Ak zbúraš „hradbu z plechovíc“, kľúč objavíš.
  • Ešte musíš prejsť cez biele „kamene odvahy“ a dostaneš sa na územie dukátov. Až keď dvadsať dukátov nazbieraš a vložíš do mešca, dostaneš kľúč.
  • Keď budeš mať šesť kľúčov, musíš nájsť pani učiteľku a od nej dostaneš „zlatý“ siedmy kľúč odvahy, ktorý ťa pustí späť do školičky.

Atmosféra „Noci v škole“ pokračovala v triede diskotékou. Ani by ste neverili, aké tanečné kreácie vedia deti vymyslieť, a to nielen dievčatá, ale aj chlapci. Diskotékou nás sprevádzali DJ Monika a DJ Janka a nechýbala ani diskoguľa.

Pri odbití polnoci sa deti dočkali losovania tomboly. Po nej nasledovali filmy. Samozrejme, aj s pukancami. V túto noc sa vytvoril kruh dôvery. Našťastie, ráno prišla záchrana aj s wafľami. Všetci sa mohli spokojne vrátiť do svojich domovoch. Na príhody z tejto noci nikdy nezabudnú.

A čo dodať na záver? Zažili sme neopísateľnú noc v škole, ku ktorej niet čo dodať. Vlastne, predsa len dodávame: Kedy bude ďalšia takáto noc?

Vaša pani učiteľka Monika a pani vychovávateľka Janka