Základná škola Dunajská Lužná

ilustrácia detí

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Školská 257/22
900 42 Dunajská Lužná
tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
e-mail: zsdunajskaluzna@zsdunajskaluzna.sk

Prváci na Biofarme

Informácie o škole

Informácie pre rodičov

Informácie pre žiakov

Prváci na Biofarme

V dňoch  12. 5.  a 23. 6. sa naši prváci  zúčastnili  na školskom výlete  uprostred nádhernej prírody – jedinečnej Biofarmy v Stupave. Pri prehliadke areálu sa žiaci oboznámili  so životom na hospodárskom dvore. Mali možnosť pozrieť si  skoro všetky domáce zvieratá – sliepky, kohúty, králiky, ovečky, kozičky, koníky a iné. Videli  sme nielen to, ako sa starať o domáce zvieratká, ale aj aký úžitok z nich máme. Prehliadka vyvrcholila  vozením sa  na koči. Ochutnali sme aj tamojšie špeciality, ako napr. bryndzové halušky či iné  domáce pochúťky. Späť do školy sme sa  všetci  vrátili zdraví, plní dojmov a zážitkov.

Triedne učiteľky prvých ročníkov