Základná škola Dunajská Lužná

ilustrácia detí

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Školská 257/22
900 42 Dunajská Lužná
tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
e-mail: zsdunajskaluzna@zsdunajskaluzna.sk

Vyhľadať

Slávnostné ukončenie školského roka 2021/ 2022

Informácie o škole

Informácie pre rodičov

Informácie pre žiakov

Slávnostné ukončenie školského roka 2021/ 2022

Vážení rodičia a milí žiaci,

slávnostné ukončenie školského roka 2021/2022 sa uskutoční vo štvrtok 30.6. 2022 o 8.00 hod. v areáli školy. Všetky bloky aj F- blok sa zúčastnia spoločne slávnostného ukončenia školského roka za C- blokom / školská jedáleň/. Následne sa žiaci presunú spolu s triednymi učiteľmi do tried, kde si prevezmú vysvedčenia.

Vedenie školy