Základná škola Dunajská Lužná

ilustrácia detí

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Školská 257/22
900 42 Dunajská Lužná
tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
e-mail: zsdunajskaluzna@zsdunajskaluzna.sk

Imatrikulácia prvákov

Informácie o škole

Informácie pre rodičov

Informácie pre žiakov

Imatrikulácia prvákov

16. júna 2022 sa uskutočnila v areáli pri F-bloku imatrikulácia prvákov. Naša pani kráľovná Ivetka Slobodníková (riaditeľka ZŠ) vyzdvihla usilovnosť našich prváčikov a pán kráľ Števko Jurčík (starosta obce) ich slávnostne pasoval na prvákov, ktorí úspešne zvládli všetky výzvy prvého ročníka, a to naučiť sa čítať, písať a počítať, tiež spievať, cvičiť a maľovať. Svoje schopnosti predviedli zaspievaním piesne „Čo všetko deťom k šťastiu treba“ a recitáciou básne  v zastúpení Dorotky Kršjakovej z 1. B s názvom Klebetnica.  Okrem pasovačky sa naši malí prváci tešili z prváckej stužky a pamätného diplomu. Svoj prvý úspech oslávili v triednych kolektívoch s drobným občerstvením. Tejto krásnej akcie sa zúčastnili aj rodičia prvákov, ktorí boli na svoje ratolesti veľmi hrdí.

Blahoželáme, prváci! Už sú z vás skutoční školáci!