Základná škola Dunajská Lužná

ilustrácia detí

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Školská 257/22
900 42 Dunajská Lužná
tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
e-mail: zsdunajskaluzna@zsdunajskaluzna.sk

Vyhľadať

Slávnostné otvorenie školského roka 2022/2023

Informácie o škole

Informácie pre rodičov

Informácie pre žiakov

Slávnostné otvorenie školského roka 2022/2023

Slávnostné otvorenie školského roka 2022/2023 sa uskutoční v pondelok 5. septembra 2022 v dvoch etapách nasledovne:

a/ o 8,00 hod. – slávnostné otvorenie pre žiakov 2.- 9. ročníka v
areáli školy na Školskej ulici

b/ o 9,00 hod. – slávnostné otvorenie pre žiakov 1.ročníka pred F
blokom na Košariskej ulici za evanjelickým kostolom.

V prípade nepriaznivého počasia budú žiaci

a/ 2.- 9. ročníka vo svojich triedach v areáli školy na Školskej ulici

b/ žiaci 1. ročníka budú mať slávnostné otvorenie vo svojich triedach,
a to

1.A, 1.B, 1.C v Miestnom kultúrnom stredisku Dunajská Lužná ( vchod z
vnútorného dvora)

1.D, 1. E a 1.F v F – bloku na Košariskej ulici za evanjelickým
kostolom.

Tešíme sa na spoločné stretnutie!

Dunajská Lužná 22.8.2022            PaedDr. Iveta Slobodníková a kolektív zamestnancov ZŠ Dunajská Lužná

Stravovanie v školskej jedálni

Školská jedáleň bude v prevádzke od 6.septembra 2022. Prihlasovanie na
stravovanie je individuálne podľa pokynov na stránke školy v sekcii
Jedálny lístok. Platbu za mesiac september je povinné vyplatiť vopred.

Dunajská Lužná 22.8.2022               Anna Iván, vedúca školskej jedálne