Základná škola Dunajská Lužná

ilustrácia detí

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Školská 257/22
900 42 Dunajská Lužná
tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
e-mail: zsdunajskaluzna@zsdunajskaluzna.sk

Vyhľadať

Stravovanie v školskej jedálni

Informácie o škole

Informácie pre rodičov

Informácie pre žiakov

Stravovanie v školskej jedálni

Školská jedáleň bude v prevádzke od 6.septembra 2022. Prihlasovanie na
stravovanie je individuálne podľa pokynov na stránke školy v sekcii
Jedálny lístok. Platbu za mesiac september je povinné vyplatiť vopred.

Dunajská Lužná 22.8.2022 Anna Iván, vedúca školskej jedálne