Základná škola Dunajská Lužná

ilustrácia detí

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Školská 257/22
900 42 Dunajská Lužná
tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
e-mail: zsdunajskaluzna@zsdunajskaluzna.sk

Pozvánka na Služby Božie a zborový deň.

Informácie o škole

Informácie pre rodičov

Informácie pre žiakov

Pozvánka na Služby Božie a zborový deň.

Milí rodičia, žiaci a priatelia školy,

srdečne Vás pozývame na služby Božie a zborový deň, ktoré sa uskutočnia 11.9. 2022 o 10.00 hod. v Evanjelickom kostole pri príležitosti začiatku nového školského roka.

Tešíme sa na stretnutie s Vami.

Mgr. Oľga Klátiková