Základná škola Dunajská Lužná

ilustrácia detí

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Školská 257/22
900 42 Dunajská Lužná
tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
e-mail: zsdunajskaluzna@zsdunajskaluzna.sk

Vyhľadať

Slávnostné otvorenie školského roka 2022/2023

Informácie o škole

Informácie pre rodičov

Informácie pre žiakov

Slávnostné otvorenie školského roka 2022/2023

Ani sme sa nenazdali a 2 mesiace prázdnin sú za nami. Veríme, že leto poskytlo nielen žiakom, ale aj učiteľom dostatok času na oddych a získanie nových síl do ďalšej práce. Oddýchnutí a plní elánu tak môžeme začať nový školský rok 2022/2023.

V pondelok 5. septembra 2022 sa brány našej školy opäť otvorili, a tak sa v skorých ranných hodinách začali v areáli schádzať žiaci a ich rodičia na slávnostné otvorenie nového školského roka. O ôsmej hodine p. riaditeľka PaedDr. Iveta Slobodníková  privítala s úsmevom na perách žiakov 2. – 9. ročníka. Žiaci týchto ročníkov prišli do známeho prostredia, čo bolo cítiť aj na atmosfére. Nálada medzi žiakmi a ich rodičmi bola uvoľnená a bezprostredná. Žiaci sa po prázdninách s radosťou a nadšením zvítali so svojimi kamarátmi a učiteľmi.

V inej situácii boli prváčikovia, ktorí sa spolu v sprievode svojich rodičov stretli o 9. hodine pred blokom F, kde ich už pani riaditeľka spolu s pani učiteľkami netrpezlivo čakali. Pre našich prváčikov sa nielen začal nový školský rok, ale aj nové obdobie života. Prvý rok je pre dieťa náročný, ale zároveň aj veľmi dôležitý. Tváre našich prváčikov boli plné očakávaní a prekvapení, čo tu na nich čaká. Veríme, že sa v našej škole budú cítiť dobre, naučia sa mnoho nových poznatkov a nadobudnú nové priateľstvá.

            Dúfame, že tento školský rok bude pre našich žiakov obohacujúcim obdobím, počas ktorého nebude chýbať chuť a energia do štúdia, aby sme o 10 mesiacov mohli s radosťou a hrdosťou povedať, že sme to zvládli.