Základná škola Dunajská Lužná

ilustrácia detí

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Školská 257/22
900 42 Dunajská Lužná
tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
e-mail: zsdunajskaluzna@zsdunajskaluzna.sk

Testovanie pohybovej výkonnosti žiakov prvého a tretieho ročníka

Informácie o škole

Informácie pre rodičov

Informácie pre žiakov

Testovanie pohybovej výkonnosti žiakov prvého a tretieho ročníka

V priebehu dvoch posledných týždňov mesiaca september sa uskutočnilo testovanie pohybových predpokladov prvákov a tretiakov v stanovených disciplínach. Výsledky našich žiakov budú porovnané s výsledkami ostatných škôl na Slovensku a ukáže sa ich celková telesná výkonnosť a určitý talent pre jednotlivé druhy športov.

Mgr. Emil Omasta