Základná škola Dunajská Lužná

ilustrácia detí

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Školská 257/22
900 42 Dunajská Lužná
tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
e-mail: zsdunajskaluzna@zsdunajskaluzna.sk

Vyhľadať

Návšteva SNG

Informácie o škole

Informácie pre rodičov

Informácie pre žiakov

Návšteva SNG

V dňoch 12. 10. a 13. 10. 2022 žiaci siedmeho ročníka navštívili Slovensku národnú galériu.  Žiaci boli rozdelení do dvoch skupín. Každá skupina mala svojich lektorov a individuálnu prednášku o modernom umení. Jedna skupina sa sústredila na tvorbu konceptuálneho umelca Júliusa Kollera. Po prednáške jedna skupina žiakov išla do dielní, kde naviazali na prednášku Júliusa Kollera a mali kreatívne spojiť obraz a slovo. Žiaci pracovali s radosťou, zadaná téma ich zaujala. Svoje diela tvorili na akvarelový papier pomocou tušu a rozpíjania tušu. Druhá skupina mala interaktívnu prednášku o dejinách umenia. O tom, čo je umenie a čo všetko je možné vystavovať v galérii.

Po prednáške žiaci pokračovali v knižnici, kde dostali návod, ako si vytvoriť  vlastný flipbook.  Flipbook je malá kniha s ilustráciami, ktoré listovaním dostavajú pohyb. Autor flibooku si musí premyslieť pohyb a rozfrázovať ho tak, aby listovaním v knihe získal pohyb. Žiaci tvorbu v galérii  privítali s nadšením, témy ich zaujali. Niektorí žiaci urobili témy aj naviac.  Návštevu  galérie  hodnotili žiaci pozitívne. 

                       Mgr. Barbora Dujčíkova Brodzianska