Základná škola Dunajská Lužná

ilustrácia detí

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Školská 257/22
900 42 Dunajská Lužná
tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
e-mail: zsdunajskaluzna@zsdunajskaluzna.sk

Vyhľadať

Prihláška detí na PSP v školskom roku 2022/2023

Informácie o škole

Informácie pre rodičov

Informácie pre žiakov

Prihláška detí na PSP v školskom roku 2022/2023

Milí rodičia, ak máte záujem aby Vaše dieťa pristúpilo v školskom roku 2022/2023 k Sviatosti zmierenia a Eucharistie (sv. spoveď a sv. prijímanie) vyplňte a odovzdajte záväznú prihlášku na FARSKOM ÚRADE najneskôr do 31.10.2022. Tlačivo si môžete stiahnuť: PRIHLASKA na PSP 2023