Základná škola Dunajská Lužná

ilustrácia detí

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Školská 257/22
900 42 Dunajská Lužná
tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
e-mail: zsdunajskaluzna@zsdunajskaluzna.sk

Vyhľadať

Pamiatka posvätenia chrámu Božieho a 505.výročie Reformácie

Informácie o škole

Informácie pre rodičov

Informácie pre žiakov

Pamiatka posvätenia chrámu Božieho a 505.výročie Reformácie

Vážení rodičia a žiaci,

v priložených súboroch máte k dispozícii plagát a pozvánku na Služby božie.

Pamiatka posvätenia chrámu Božieho a 505.výročie Reformácie. Slávnostné služby Božie v nedeľu 23. októbra 2022,10.00 hod. spolu s predstavením našich katechuménov a konfirmandov. O 15.00 hod. v chráme Božom koncert hudobnej skupiny: „Podľa Božej mapy.“ Srdečne pozývame!
Pozvánka na koncert 23.10.2022 o 15.00