Základná škola Dunajská Lužná

ilustrácia detí

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Školská 257/22
900 42 Dunajská Lužná
tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
e-mail: zsdunajskaluzna@zsdunajskaluzna.sk

Za poznaním Jána Hollého a Ľudovíta Štúra

Informácie o škole

Informácie pre rodičov

Informácie pre žiakov

Za poznaním Jána Hollého a Ľudovíta Štúra

        Žiaci 9.A a 9.B triedy hnaní túžbou byť vzdelanejší, podnikli dňa 25.10.2022 exkurziu po stopách literárnych velikánov. Ich prvé kroky viedli do obce Dobrá Voda, ktorá sa koncom prvej polovice 19. storočia stala pôsobiskom významného katolíckeho kňaza a bernolákovského básnika Jána Hollého.

        Ďalším objektom  záujmu sa stalo  malebné vinohradnícke mestečko Modra, nachádzajúce sa na úpätí Malých Karpát. Exkurzia do histórie pokračovala v Múzeu Ľudovíta Štúra, jazykovedca, politika, spisovateľa, redaktora, no najmä kodifikátora spisovnej slovenčiny. Expozícia žiakom priblížila najvýznamnejšie roky jeho života, prostredie, v ktorom sa pohyboval, jeho najvýznamnejšie diela, činy, ale aj životné lásky. Súčasťou múzea bola aj Štúrova pamätná izba, kde strávil posledné týždne života. Žiaci si mohli prezrieť dobové predmety, zariadenie, fotografie, prameň Štúrových vlasov či zbraň, ktorá mu spôsobila smrteľné zranenie.

         Dnešný deň ukázal, že literárne exkurzie sú veľmi dôležitý spôsob rozvíjania národného povedomia. Žiakom sa exkurzia páčila a nám sa opäť potvrdilo, že je lepšie raz vidieť, ako stokrát počuť.

                                                                                                                                                                                                                          Mgr. Jarmila Franková