Základná škola Dunajská Lužná

ilustrácia detí

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Školská 257/22
900 42 Dunajská Lužná
tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
e-mail: zsdunajskaluzna@zsdunajskaluzna.sk

Šarkaniáda v ŠKD

Informácie o škole

Informácie pre rodičov

Informácie pre žiakov

Šarkaniáda v ŠKD

Je neodškriepiteľnou pravdou, že jeseň patrí medzi to najpestrejšie a najčarovnejšie ročné obdobie. Široká paleta farieb listnatých stromov mení našu prírodu na kúzelné miesto. K jeseni neodmysliteľne patria aj gaštany, tekvice a v neposlednom rade aj šarkany.

Vedeli ste, že prvý šarkan vzlietol v Číne, a to pred 3000 rokmi? Šarkanov však používali pri boji, konkrétne na odstrašenie nepriateľa a zvyšovanie bojovej morálky. V našich končinách je to rituál, ktorý obľubujú nielen deti, ale i dospelí. V ŠKD sme tiež nezaháľali a s príchodom jesenných dní  sme sa pustili do výroby. Naše oddelenia sa zmenili na výrobné dielničky, v ktorých sme pretavili našu fantáziu, kreativitu a zručnosť na ozajstné skvosty. Takto príjemne sme strávili niekoľko popoludní a netrpezlivo čakali na veternejšie počasie. A veruže sme sa dočkali. Mohli sme tak zahájiť našu Šarkaniádu. Deti predviedli širokú paletu rôznych šarkanov od výmyslu sveta a odprezentovali tak svoje schopnosti a talent.

Naším cieľom však nebolo vyhrať súťaž o najkrajšieho alebo najrýchlejšieho draka. Náš zámer bol celkom iný, a to príjemne stráviť voľný čas na čerstvom vzduchu. Vyzdobené triedy a nástenky sú dôkazom toho, že sa nám to podarilo. Už teraz sa tešíme na to, čím priestory našich tried vyzdobíme najbližšie.

Mária Červenáková