Základná škola Dunajská Lužná

ilustrácia detí

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Školská 257/22
900 42 Dunajská Lužná
tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
e-mail: zsdunajskaluzna@zsdunajskaluzna.sk

Vyhľadať

Cesta mlieka v prvom ročníku

Informácie o škole

Informácie pre rodičov

Informácie pre žiakov

Cesta mlieka v prvom ročníku

Posledný októbrový týždeň prišli žiaci prvého ročníka na vyučovanie v bielom oblečení  v znamení mlieka. O tom, aké je mlieko zdravé a dôležité pre zdravý rast a vývin už  naše deti veľmi dobre vedia. Sledovaním DVD – Cesta mlieka sa žiaci hravou formou dozvedeli o ceste mlieka od kravičiek až na ich stôl. Išlo o zaujímavé rozprávanie kravičky Eličky a nechýbala ani tanečná zábava s veselými pesničkami. Žiaci si pochutili na mliečnych desiatach, spoločne sme tvorili, vystrihovali, písali do múky, lepili a skladali. Vyfarbovali sme kravičky a  vyrábali plagáty. Niektorí si dokonca vyskúšali aj dojenie. Projekt Cesta mlieka na školách je výbornou príležitosťou vyzdvihnúť mlieko ako každodennú súčasť života dieťaťa.

Mgr. Viktória Kozáková