Základná škola Dunajská Lužná

ilustrácia detí

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Školská 257/22
900 42 Dunajská Lužná
tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
e-mail: zsdunajskaluzna@zsdunajskaluzna.sk

Vyhľadať

Polícia v škole a preventívne prednášky

Informácie o škole

Informácie pre rodičov

Informácie pre žiakov

Polícia v škole a preventívne prednášky

V piatok 4. novembra zavítala k nám na školu pani policajtka z Okresného policajného zboru v Senci kapitánka Mgr. Gabriela Drugová s programom prevencie pre našich žiakov.

Ako prví mali šťastie sa zúčastniť na prednáške piataci, ktorí si s nadšením vyskúšali neprestrelnú vestu, policajnú prilbu a dokonca aj putá.

Pani kapitánka prednášala deťom nielen o práci polície, o bezpečí a nebezpečí na internete, ale aj o tom, ako sa bezpečne správať na cestách. Žiaci dostali aj pracovný zošit, s ktorým budú pracovať počas pravidelných návštev a prednášok s pani policajtkou.

Pre staršie ročníky má pani kapitánka pripravené vážnejšie témy, ako napr. trestno-právna zodpovednosť, odvrátená tvár internetu, či drogy, cigarety a žuvací tabak.                        

Ďakujeme a tešíme sa na opätovnú návštevu pani policajtky!

Anna Minarovič, Bc.