Základná škola Dunajská Lužná

ilustrácia detí

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Školská 257/22
900 42 Dunajská Lužná
tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
e-mail: zsdunajskaluzna@zsdunajskaluzna.sk

Aj tento rok ožil v šiestom ročníku pravek

Informácie o škole

Informácie pre rodičov

Informácie pre žiakov

Aj tento rok ožil v šiestom ročníku pravek

Naši žiaci mali možnosť ukázať svoju šikovnosť a vedomosti z dejepisu. Vyskúšali si vyrobiť predmet, ktorý ľudia používali koncom praveku – začiatkom staroveku.

Žiaci vyrobili krásne modely pravekých sekier, nožov a oštepov.  Chopili sa svojej úlohy veľmi zodpovedne a aj zodpovedne narábali s týmito predmetmi, že nedošlo k ujme na zdraví ani detí, ani učiteľov.

Okrem zbraní vytvorili aj krásne detailné modely príbytkov, v ktorých žili ľudia v minulosti.

 Z tvárí žiakov bolo vidieť, že si túto aktivitu užili.

RNDr. Andrea Kozáková