Základná škola Dunajská Lužná

ilustrácia detí

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Školská 257/22
900 42 Dunajská Lužná
tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
e-mail: zsdunajskaluzna@zsdunajskaluzna.sk

Vyhľadať

Projekt RODINA očami šiestakov – tvorivo, zaujímavo a inak ako doteraz

Informácie o škole

Informácie pre rodičov

Informácie pre žiakov

Projekt RODINA očami šiestakov – tvorivo, zaujímavo a inak ako doteraz

     V súčasnej explózii informácií je potrebné motivovať žiaka rafinovanejšie, keďže učiteľ už nie je pre neho jediným nositeľom nových informácií.

     Na hodine občianskej náuky žiaci 6.C, 6.D a 6.E svoje vedomosti z prebraného tematického celku predviedli nezvyčajnou projektovou formou. Vo svojich 3D projektoch spracovali nielen nadobudnuté teoretické vedomosti, ale  využili aj vlastné skúsenosti a vytvorili konkrétny produkt ako výsledok učebného procesu.

      Že ich projekt zaujal, bolo vidieť, s akým zanietením svoje práce prezentovali. Spoločne sme tak vytvorili hodnoty a nachádzali radosť a zážitok v tvorivosti!

                                                                                    Mgr. Jarmila Franková