Základná škola Dunajská Lužná

ilustrácia detí

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Školská 257/22
900 42 Dunajská Lužná
tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
e-mail: zsdunajskaluzna@zsdunajskaluzna.sk

Starostlivosť o detské zúbky

Informácie o škole

Informácie pre rodičov

Informácie pre žiakov

Starostlivosť o detské zúbky

Dna 11. 11. 2022 navštívila našich druhákov dentálna sestra pani Mgr. Petra Lenártová. Cieľom návštevy bolo priblížiť deťom jednoduchou a hravou formou základy dentálnej hygieny a prevencie. Deti mali možnosť nielen počuť jednoduchý a názorný výklad o tom, ako sa starať o svoje zúbky, ale aj si prakticky vyskúšať správnu techniku čistenia zúbkov. Dozvedeli sa, ktoré potraviny ich zúbkom škodia a ktoré nie. Vzdelávacia akcia bola ukončená vypracovaním pracovných listov zameraných na dentálnu prevenciu.

Tr. učiteľky Mgr. Darina Kováčová, Zuzana Báhidská