Základná škola Dunajská Lužná

ilustrácia detí

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Školská 257/22
900 42 Dunajská Lužná
tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
e-mail: zsdunajskaluzna@zsdunajskaluzna.sk

Vyhľadať

E-testovanie JESEŇ 2022

Informácie o škole

Informácie pre rodičov

Informácie pre žiakov

E-testovanie JESEŇ 2022

Naša škola sa zúčastnila v termíne od 25.10 do 16.11.2022 testovania v systéme e-Test. ktorý pripravil Národný inštitút  vzdelávania a mládeže. Žiaci piateho a šiesteho ročníka absolvovali testy z matematiky, ôsmaci testy zo slovenského a anglického jazyka, deviataci testy  z matematiky, slovenského a anglického jazyka. Tieto testy sú vhodné na opakovanie a prehlbovanie učiva z uvedených predmetov a sú v súlade s platnými vzdelávacími štandardmi pre  ISCED 2 (Štátny vzdelávací program) pre daný testovaný predmet. Naviac žiaci získavajú  zručnosti, ktoré budú potrebovať pri ďalšom štúdiu na stredných školách. S výsledkami testovania sú žiaci oboznámení hneď po skončení testov. Porovnanie výsledkov s inými školami poskytne NIVAM vedeniu školy a vyučujúcim koncom novembra 2022.

Mgr.Eva Érseková