Základná škola Dunajská Lužná

ilustrácia detí

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Školská 257/22
900 42 Dunajská Lužná
tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
e-mail: zsdunajskaluzna@zsdunajskaluzna.sk

iBobor

Informácie o škole

Informácie pre rodičov

Informácie pre žiakov

iBobor

V dňoch 7. – 11. novembra 2022 sa naši žiaci 2-9. ročníka opäť zapojili do online informatickej súťaže iBobor. Žiaci súťažili v štyroch kategóriách a v každej sme mali úspešných riešiteľov. Z našej školy sa do súťaže tento školský rok zapojilo 310 usilovných žiakov, z ktorých 79 sa  stalo úspešnými riešiteľmi. Spomedzi nich až dvadsiati ôsmi boli lepší ako  90% populácie , získali 90-100 percentil. Najúspešnejšími riešiteľmi sa stali Hana Mikulajová zo 4.C, ktorá dosiahla  99,49 percentil,  David Solarz z 5.B. získal 99,04 percentil, Dagowyn Alexy z 9.A získal 98,3 percentil a Ján Vozár zo 7.C dosiahol 96,38 percentil. Všetkým víťazom srdečne blahoželáme.

 Mgr. Eva Érseková