Základná škola Dunajská Lužná

ilustrácia detí

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Školská 257/22
900 42 Dunajská Lužná
tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
e-mail: zsdunajskaluzna@zsdunajskaluzna.sk

Vyhľadať

Máme úspešnú riešiteľku!

Informácie o škole

Informácie pre rodičov

Informácie pre žiakov

Máme úspešnú riešiteľku!

Dňa 13. októbra sa uskutočnilo školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry (OSJL), ktoré zastrešovala Iuventa. Zúčastniť sa na nej mohli žiaci 8. – 9. ročníka. Olympiáda sa konala online. V silnej konkurencii ôsmakov a deviatakov najlepšie uspeli žiaci z 8. B triedy a obsadili tak prvé tri miesta:

  1. miesto: Beáta Orbánová,

2. miesto: Štefan Mikulaj,

3. miesto: Peter Žilinec.

Postúpiť do okresného kola však mohol len jeden najlepší žiak, a to Beátka Orbánová.  O priebehu OSJL napísala krátky článok:

Zo školského kola Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry som postúpila do okresného kola, ktoré sa konalo vo štvrtok 10. novembra v Senci.

Po príchode som si zo škatuľky musela vytiahnuť náhodné súťažné číslo, pod ktorým som po celý čas anonymne súťažila. Skúška sa skladala z písomnej a ústnej časti. Písomná časť (test a transformácia textu) trvala 60 minút a kým ju štvorčlenná porota opravovala, mali sme prestávku. Neskôr nasledovala ústna časť, v ktorej nám zadali tému na rečnícky prejav. Na prípravu sme mali 15 minút.

Na záverečnom vyhodnotení som sa dozvedela, že z 18 ôsmakov / deviatakov uspelo len 6 riešiteľov a ja som sa ocitla, našťastie, medzi nimi. Bola to dobrá skúsenosť a ďakujem veľmi pekne pani učiteľke Barešovej za prípravu.

Beáta Orbánová, 8. B