Základná škola Dunajská Lužná

ilustrácia detí

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Školská 257/22
900 42 Dunajská Lužná
tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
e-mail: zsdunajskaluzna@zsdunajskaluzna.sk

Vyhľadať

Návšteva výstavy Cosmos Discovery

Informácie o škole

Informácie pre rodičov

Informácie pre žiakov

Návšteva výstavy Cosmos Discovery

Dňa 29. 11. 2022 sa žiaci 4.C a 4.E triedy spolu s vyučujúcimi Mgr. Soňou Jáchimovou a Ing. Monikou Pollákovou zúčastnili na výstave Cosmos Discovery: Space Exhibition, ktorá sa v tomto období koná v Incheba Expo Bratislava. Žiaci sa tak dozvedeli veľa zaujímavých informácií o histórii a súčasnosti kozmonautiky, prezreli si exponáty modelov rakiet, družíc a dozvedeli sa napríklad aj to, ako sa stravujú kozmonauti na vesmírnych staniciach. Vďaka krátkemu dokumentárnemu filmu si mohli prehĺbiť svoje znalosti o vesmíre z hodín prírodovedy. Na záver sa zopár statočných zúčastnilo aj na  simulovanom výcviku kozmonautov v interaktívnom vesmírnom tábore.

Veríme, že sa žiakom výstava páčila, bola pre nich prínosná, obohacujúca a tešíme sa na realizáciu ďalších exkurzií 😉

Ing. Monika Polláková