Základná škola Dunajská Lužná

ilustrácia detí

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Školská 257/22
900 42 Dunajská Lužná
tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
e-mail: zsdunajskaluzna@zsdunajskaluzna.sk

Prednáška o pralesoch

Informácie o škole

Informácie pre rodičov

Informácie pre žiakov

Prednáška o pralesoch

Dňa 30. 11 2022 sa druhý stupeň našej školy zúčastnil na prednáške o ochrane lesov, pralesov a biotopov na Slovensku. S organizáciou Prales deťom máme nadviazanú spoluprácu už dlhší čas. Organizácia je zameraná na ochranu pralesov najmä v Indonézii na Sumatre. Dobrovoľníci cestujú po celom svete a poukazujú na environmentálne problémy dnešného sveta. Ich prednášky sú robené zaujímavou a poučnou formou prispôsobenou pre žiakov. Prostredníctvom vtipných a poučných zvieracích videí zachytených na fotopasce ukázali žiakom chránené zvieratá na Slovensku a ich život v ich prirodzenom prostredí. Žiakom sa prednáška páčila a pozitívne ju hodnotili, aj keď prednáška bola zameraná na slovenskú divočinu, ktorá je tiež veľmi rozmanitá a má jedinečný biotop.

Mgr. Barbora Dujčíková Brodzianska